VRIENDEN VAN DE VEREENIGING houden er mee op!

Maar we gaan -op een andere manier- door.

Vanaf 1984 hebben de Vrienden van de Vereeniging er naar gestreefd de belangen van het prachtige concertgebouw, van het concertpubliek en alle gebruikers te bevorderen. In de Nieuwsbrieven die u elders op deze Website kunt vinden heeft uw bestuur daar verslag van gedaan. In opeenvolgende ledenvergaderingen is besloten de verenigingsvorm te verlaten en te kiezen voor een vervolg dat meer binnen de organisatie Stadsschouwburg en Vereeniging ligt.

Dat vervolg is nu: de Vrienden van Stadsschouwburg en Vereeniging, een nieuw loyaltyprogramma om de personen te verbinden die structureel betrokken willen zijn bij het concert- en theaterleven. Deze Vrienden ondersteunen met hun jaarlijkse bijdrage de doelen die hiervoor genoemd zijn. Daar staan ook enige voordelen voor de Vrienden tegenover. Klik hier voor meer informatie. Wij als bestuur van de ‘verdwijnende’ vereniging vragen u om die overstap te maken. 

Binnen de Vrienden van Stadsschouwburg en Vereeniging gaat een commissie zich richten op activiteiten specifiek voor de Vrienden. Daarbij hebben zowel Stadsschouwburg als Vereeniging de aandacht. 
Het opheffen van de vereniging Vrienden van de Vereeniging brengt met zich mee dat er uit het resterende kapitaal nog een mooie bijdrage aan het Concertgebouw kan worden gegeven, nu de derde fase van de renovatie haar einde nadert. Alle traptreden in de grote concertzaal, ook op de balkons en op het amphitheater worden voorzien van discrete maar fraaie dimbare LED- verlichtingsstroken. Zo worden de trappen veiliger. Hopelijk is dit fraaie werk eind september klaar. 
Wij danken de leden van de vereniging die zich per januari 2020 gaat opheffen.