Geschiedenis

De Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging zet zich sinds haar oprichting in 1984 in voor het Nijmeegse concertpubliek. De Vrienden zijn de afgelopen decennia betrokken geweest bij verschillende renovaties van concertgebouw De Vereeniging. Daarnaast wordt het muziekleven gestimuleerd met de Vriendenconcerten die tweemaal per jaar plaatsvinden en voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Geschiedenis
Nadat een renovatie van concertgebouw De Vereeniging onvoltooid bleef, werd in 1984 de vereniging van “Vrienden” opgericht. De vereniging beheerde in de beginfase een projectenfonds dat in een stichting was ondergebracht. Dit projectenfonds bestond voornamelijk uit sponsorgelden en werd aangewend voor restauraties en publicaties over het concertgebouw.

Met steun van Nijmeegse en regionale instellingen werd de Zuilenhal van het concertgebouw tussen 1986 en 1994 in oude luister hersteld. Naderhand werd ook de Kleine Zaal van het concertgebouw mede met hulp van “De Vrienden” in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Bij het 75-jarig bestaan van De Vereeniging in 1990 werd het gedenkboek Tussen Apollo en Bacchus uitgegeven. Dit standaardwerk voor Vereeniging-insiders mag inmiddels antiquarisch ‘roofgoed’ heten. In 2015 werd het eeuwfeest van De Vereeniging opgeluisterd met een nieuwe publicatie: Horen, Zien, Beleven: Concertgebouw De Vereeniging 1915-2015. In dit boek staat centraal wat er gebeurde in cultureel en maatschappelijk opzicht. U leest over omstandigheden, gezelschappen, gebeurtenissen en personen. In woord en beeld willen we met u delen wat er te horen, te zien en te beleven was in De Vereeniging.